toppbilder_2023.jpg

Nytt i Långloppscupen 2019 - regler och annat viktigt! In och läs.

Linda_bloggbild2019.jpg

Om mindre än två månader drar Långloppscupen igång. Du har väl inte glömt att anmäla dig till premiären på Billingen i mitten av maj. I årets upplaga av Långloppscupen väntar en hel del nyheter för oss cyklister som kan vara bra att känna till. Det här inlägget blir kanske av det lite osexigare slaget, men det är sprängfyllt med nyheter. 

Jag sitter, tillsammans med Emil Lindgren och Jenny Stenerhag med i Cykelförbundets grengrupp för XCM. Vi representerar åkarna och tillsammans med representanter från Cykelförbundet, förbundskapten för MTB, kommissarier och arrangörsrepresentanter så skall vi försöka få till så bra tävlingar som möjligt. Vi ser även över det reglemente som gäller för oss cyklister och arrangörer när vi skall köra tävlingar.

Långloppscupen är, precis som de andra stora långloppen, tävlingar där cyklister med olika förutsättningar möts på samma arena och där arrangörernas uppgift är att skapa så bra upplevelser som möjligt för alla, samtidigt som gällande reglemente skall följas.

Jag kan bara titta på mig, Emil och Jenny. Vi är tre cyklister som alla kör tävlingsklass, samtidigt så är våra förutsättningar väldigt olika och om man skulle fråga oss hur den perfekta tävlingen skulle arrangeras så skulle man säkert få tre olika svar.

Grengruppen hade sitt första möte för året under senvintern och pratade om både reglemente, säkerhet och startordning och nedan följer en kort summering av de nyheter som väntar oss i år.

Förändringar i startordningen

Detta är en fråga som stötts och blötts länge. Frågan är egentligen inte en fråga om herrar mot damer utan handlar främst om att öka säkerheten under loppen. När grengruppen tittat på denna fråga har man behandlat den i ett bredare perspektiv än bara enskilda damstarter. Man har sett över säkerheten vid målgång, flaskhalsar längs banan, hantering av riskfyllda partier, fair play och allmänt uppförande.

Grengruppen har fått in många goda tankar och förslag från både manliga och kvinnliga åkare och det finns inte en 100%-ig enighet i frågan om startordning. Inför årets Långsloppscup har samtliga arrangörer fått ta del av den input som kommit in och man har tillsammans med representanter från grengruppen tittat över möjligheten till säkrare startordning. Det positiva inför 2019 är att arbetet med säkerhetsfrågor återigen lyfts upp och fått ytterligare prioritet. I flera fall finns en rad yttre faktorer som begränsar förändringar i startordningen, t.ex. tillstånd att stänga vägar, att lösa situationen med tillräckligt många funktionärer, eller att en förändrad startordning skapar andra säkerhetsrisker senare under loppet. I dessa fall har man istället sett över åktider från tidigare år, för att hitta lösningar där de olika grupperna av cyklister möts och passerar varandra på så säkra ställen som möjligt längs banan.

Lida Loop i Stockholm har sett över och justerat startproceduren från förra året och flyttar ungdomsklasserna. I Falun finns redan separat damstart. I Eksjö kommer damerna få 90 minuters marginal till herrarna. På Mörksuggejakten i Rättvik kommer den gemensamma starten finnas kvar och på Engelbrektsturen i Norberg kommer damerna gå väg en halvtimme före herrarna.

På årets Finnmarkstur i Ludvika, som också är Långslopps-SM, kommer damerna starta en timme före herrarna. På den avslutande Bockstensturen i Varberg kommer den gemensamma starten finnas kvar, däremot kommer startordning och starttider för kortare klasser att flyttas.

En annan aspekt som lyfts är frågan om fair play. Bland annat har drafting och hjälp från åkare i andra klasser eller av annat kön diskuterats.

Följande skrivning har tagits fram:

”Vid incident där cyklist avsiktligt genom osportsligt beteende påverkar annan klass, riskerar cyklisten och den som får fördel, påföljder så som diskvalificering och böter. Osportsligt beteende eller icke fair play kan vara (men är inte begränsat till) drafting eller att på annat sätt hjälpa cyklist i annan klass, eller genom bromsande eller hindrande av annan cyklist, oavsett klass”

Grengruppen vill påminna samtliga cyklister om regeln av hindrande och uppmanar även arrangörer och kommissarier att titta närmare efter osportsligt beteende. Ovanstående information uppmanas av grengruppen att också finnas med i arrangörers PM.

Sen uppmanas till allmänt gott beteende hos alla åkare, eller som jag brukar säga: ”Det är bara en cykeltävling”.

Langningskäppar

När det gäller langningskäppar kommer det en ny riktlinje för att öka säkerheten.

”Om langningskäpp används beslöts att dessa måste placeras på ett sätt så att de inte, under några som helst omständigheter, äventyrar säkerheten och/eller stör förbipasserande åkare. Arrangör och/eller kommisarie som gör bedömningen att langningskäpp äventyrar säkerheten och/eller stör förbipasserande åkare, äger rätt att flytta käppen. Langningskäppar får inte placeras i anslutning till teknisk zon eller vätskekontroller.”

Så, nu blev det långt och lite högtravande, men samtidigt så vet ni alla vad som gäller för 2019. Jag, har utifrån min plats i grengruppen, verkligen upplevt en vilja att förändra och förbättra för oss cyklister och allt kommer inte lösas på ett år. Men jag ser fram emot ett spännande 2019. Nu taggar vi Långloppscup.