toppbilder_2023.jpg

Långlopp, en klassisk tävlingsform

tavlingsinfo_klassisk_tavling.jpg
 

Cykelsäsongens alla långlopp på mountainbike har under många år varit den mest intressanta verksamheten inom svensk MTB-sport. Långloppscupen har tillsammans med CykelVasan dominerat de senaste åren och bidrar i högsta grad till det växande intresset för sporten. Dessa arrangemang har kommit att bli årligt återkommande, färgglada och folkliga cykelfester. Att regelbundet bjuda in elit, övriga aktiva, motionärer och låta dessa likasinnade mötas och mäta sig på lika villkor, är en klassiker. Vätternrundan, Lidingöloppet och inte minst Vasaloppet, är stilbildare och föregångare på området. Folkliga breddidrottsarrangemang är en traditionell och väl prövad tävlingsform som visat sig fungera alldeles utmärkt även när det gäller mountainbike.

I Långloppscupen ingår merparten av landets populäraste långlopp på mountainbike. Cuparrangemangen har genom åren lockat en stor och brokig skara aktiva människor utan cykelbakgrund att börja cykla. Deltagarnas ålder, inställning och bakgrund skiftar. För många är loppen ett spännande styrkeprov, för andra ett annorlunda äventyr och en ny erfarenhet. Arrangörerna har i första hand tagit fasta på önskemål från en starkt växande grupp motionärer som hittat nya utmaningar i långloppen runt om i landet. Det innebär inte att elitgänget glömts bort. Ambitionen är att åstadkomma en väl avvägd blandning mellan prestation och upplevelse.