toppbilder_2023.jpg

Poängberäkningar och prispengar

Damer Elit
Damer Sport
Damer 30
Damer 40
Damer 50 

1:a - 25:e plats
50, 40, 35, 30, 27,
24, 22, 20, 18, 16,
15, 14, 13, o.s.v.
 

Herrar Elit
Herrar Junior
Herrar Sport
Herrar 30
Herrar 40
Herrar 50
Herrar 60 

1:a - 50:e plats
100, 90, 80, 75, 70,
67, 64, 61, 58, 56,
54, 52, 50, 48, 46,
44, 42, 40, 38, 36, o.s.v.


Resultaten från 5 av 6 deltävlingar räknas vid placering i den sammanlagda cupen.

Plaketter till 1:a, 2:a och 3:e sammanlagda placeringar i klasserna Damer Elit, Damer 30, Damer 40, Damer 50, Herrar Elit, Herrar Junior, Herrar 30, Herrar 40, Herrar 50 och Herrar 60.

Minnesgåva och medalj till alla som fullföljt minst 5 av 6 deltävlingar. Delas ut vid avslutningsceremonin i samband med Bockstensturen i Varberg, den 2 september.
 


Prispengar i Långloppscupen 2023

Damer Elit

1:a plats 15 000 kr
2:a plats 8 000 kr
3:e plats 6 000 kr
4:e plats 4 000 kr
5:e plats 2 000 kr

Herrar Elit

1:a plats 15 000 kr
2:a plats 8 000 kr
3:e plats 6 000 kr
4:e plats 4 000 kr
5:e plats 2 000 kr
6:e plats 2 000 kr
7:e plats 2 000 kr